Haberler

GEBZE YENİ GÜN HABER- Hastane mikroplarını yenmek için yeni teknolojiler geliştiriliyor.

Hastane mikroplarını yenmek için yeni teknolojiler geliştiriliyor
Her yıl binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan, sağlık harcamalarına ağır yük bindiren hastane enfeksiyonu ile mücadele yöntemleri Bilişim Vadisinde masaya yatırıldı. USCEHDER (Uluslararası Sterilizasyon Cerrahi Enfeksiyon Hemşireleri Derneği) tarafından organize edilen kongrenin birinci gününde farklı üniversitelerden ve hastanelerden bilim insanları sunumlarını gerçekleştirdiler.
Kongrede, güncel ışık teknolojilerin temizlik süreçlerine olan olumlu katkıları ön plana çıktı.
Kongrede, sağlık hizmetlerinde, son dönemde yaşanan salgın hastalıklarla beraber, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların hastanelere ve ülke ekonomisine verdiği mali yükün yanı sıra ölüm ve sakatlıkların sebepleri de gündeme getirildi.
Bilişim Vadisi Eren Bülbül Konferans Salonunda 15-16 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Kongresi’nde sağlık hizmet sunumunun her alanından farklı konular güncel rehberler doğrultusunda katılımcılara sunuldu.
Ülkemizde ve dünyada çok önemli bir yer tutan hastane enfeksiyonlarının ameliyathanelerden yoğun bakımlara, merkezi sterilizasyon uygulamalarından pandemideki enfeksiyon kontrol uygulamalarına kadar pek çok konudaki uygulama hataları ve çözüm önerileri hakkında yapılan çalışmalar ve saha deneyimleri paylaşıldı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan AYGÜN ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Hanefi Cem GÜL, yaptıkları konuşmalarda ülkemizde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde yeni teknolojilerin gerekliliğine vurgu yaptılar. Ülkemizin teknoloji geliştirme üssü olarak kabul edilen Bilişim Vadisi gibi teknoloji merkezlerinden, üniversitelerden ve bakanlıklardan enfeksiyonları önlemeye yönelik çalışmalara daha fazla destek vermelerini istediler.
Kongreye online olarak bağlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz ise ülkemizde sağlık hizmet ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik HLL (Hijyenik LED Light) teknolojisinin KTÜ Farabi hastanesi yoğun bakım ünitelerinde 8 aydır kullanılmakta olduğunu, yoğun bakım ünitelerinde görülen enfeksiyonun %80-90 oranlarında düştüğünü ve bir önceki yıla göre enfeksiyon oranlarında 3,5 (üç buçuk) kat azalma olduğunu tespit ettiklerini söyledi.
USCEHDER Başkanı Mukdedir CANER ise Derneklerinin amaçlarını hemşireliğin gelişimine katkı sağlarken yapacakları tüm bilimsel etkinliklerde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlara yönelik eğitim programlarına kesintisiz devam edeceklerini ve bu kapsamda teknolojik yeniliklerin gelişimine de her türlü proje geliştirme, yürütme anlamında destek vereceklerini söyledi. Bu bilimsel kongrenin diğer kongrelerden faklı olarak bilim merkezinde yapılmasının sağlıkçılarla mühendisleri birleştirici bir unsur olarak değerlendirdiklerini ve enfeksiyonların önlenmesinde büyük bir ilerlemeye katkı sağlayacağını kaydetti.
Bilişim Vadisi'nde bulunan TUGSAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Ergün; HLL teknolojisini Türk bilim İnsanları ile birlikte Türkiye’de geliştirdiklerini, birçok aşaması tamamlanan teknolojinin klinik deneyler sonucu yüksek bir başarı yakaladığını ve yeni bir teknoloji ihracatının yakında başlayacağını ifade etti. Prof. Dr. Gürdal Yılmaz’ın Karadeniz Teknik Üniversitesinde gerçekleştirdiği deneylerin sonunda yakalanan sonuçların, hedeflenenden çok daha büyük bir başarı getirmesini sevinçle karşılayan bilim insanları, HLL teknolojisi ile birçok üniversitede çok sayıda ürün geliştirmeye hazırlanıyor. Hastane enfeksiyonu ile mücadele başta olmak üzere, HLL teknolojisinin bakteri, virüs ve mantarlara karşı elde ettiği üstünlük sayesinde toplu yaşam alanlarında kullanımı için yeni ürünler geliştirilmeye başlandı.
G-MMK6YS4JYZ G-MMK6YS4JYZ