Haberler

GEBZE HABER -Hastane enfeksiyonlarının maliyeti masaya yatırıldı.

Hastane enfeksiyonlarının maliyeti masaya yatırıldı

Uluslararası Sterilizasyon Cerrahi Enfeksiyon Hemşireleri Derneği tarafından yapılan Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen kongrede hastane enfeksiyonlarının maliyeti masaya yatırıldı.

Sağlık Hizmetlerinde özellikle son dönemde yaşanan salgın hastalıklarla beraber, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve ölümlere sebep olan enfeksiyonların maliyetinin tartışıldığı bir kongre düzenledi. Kongrede sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların hastanelere ve ülke ekonomisine verdiği mali yükün yanı sıra ölüm ve sakatlıkların sebep olduğu maliyetlerde tartışıldı. Bilişim Vadisi Eren Bülbül Konferans Salonunda hafta sonu yapılan Ulusal sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Kongresinde sağlık hizmet sunumunun her alanından farklı konular güncel rehberler doğrultusunda katılımcılara sunuldu. 
DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR
Ülkemizde ve dünyada çok önemli bir yer tutan hastane enfeksiyonlarının ameliyathanelerden yoğun bakımlara, merkezi sterilizasyon uygulamalarından pandemideki enfeksiyon kontrol uygulamalarına kadar pek çok konudaki uygulama hataları ve çözüm önerileri hakkında konuşmacılar yaptıkları çalışmaları ve saha deneyimlerini paylaştılar. Sağlık Hizmet İlişkili Enfeksiyonların önlenmesinde ilk önceliğin verilerin eksiksiz olarak değerlendirilmesi ve bunların gizlenmeden açık bir şekilde raporlandırılmasının daha sonraki dönemlerde sorunların çözümüne katkı sağlayacağı konuşmacılar tarafından aktarıldı. Katılımcılarda Sağlık hizmet ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik yürürlükte olan enfeksiyon kontrol demetlerinin sahada birebir uygulamadan uzak olduğunu aktardılar.

“DAHA FAZLA DESTEK VERMELERİ GEREKİR”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Aygün ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Hanefi Cem Gül ise yaptıkları konuşmalarda ülkemizde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde yeni teknolojilerin gerekliliğine ve bu anlamda ülkemizin Bilim merkezi olarak kabul edilen Bilişim Vadisi gibi teknoloji merkezlerinin enfeksiyonları önlemeye yönelik çalışmalarına üniversitelerin ve bakanlığın daha fazla destek vermeleri gerekliliğini  vurguladılar.  Kongreye online olarak bağlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz ise ülkemizde  sağlık hizmet ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik Türkiye’de gün ışığı hijyen aydınlatma armatürü olan HLL teknolojisinin KTÜ Farabi  hastanesi yoğun bakım ünitelerinde 8 aydır kullanılmakta olduğunu, yoğun bakım ünitelerinde görülen  enfeksiyonun yüzde 80-90 oranlarında düştüğünü ve bir önceki yıla göre enfeksiyon oranlarında 3,5 kat azalma olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

KATKI SAĞLAYACAĞINI KAYDETTİ

Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün konuşmasında sağlık hizmeti sunumunda cezai yükümlülük ve malpraktis konusunda katılımcılara, kurumların ve çalışanların TCK da ihmal, taksir ve suç teşkil edebilecek hususlar hakkında bilgi vermiştir. USCEHDER Başkanı Muhdedir Caner ise Derneklerinin amaçlarını hemşireliğin gelişimine katkı sağlarken yapacakları tüm bilimsel etkinliklerde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlara yönelik eğitim programlarına kesintisiz devam edeceklerini ve bu kapsamda teknolojik yeniliklerin gelişimine de her türlü proje geliştirme, yürütme anlamında destek vereceklerini söyledi. Bu bilimsel kongrenin diğer kongrelerden faklı olarak bilim merkezinde yapılmasının sağlıkçılarla mühendisleri birleştirici bir unsur olarak değerlendirdiklerini ve enfeksiyonların önlenmesinde büyük bir ilerlemeye katkı sağlayacağını kaydetti.

 

 

G-MMK6YS4JYZ G-MMK6YS4JYZ