SIKÇA SORULAN SORULAR

Doğru LED seçimi nasıl yapılmalıdır?
“Teknik Bilgiler” sekmesinde detaylı açıklama bulunmaktadır.


Hijyenik LED Light (HLL) "Temiz Işık" nedir?

HLL, normal gün ışığı dalga boylarında aydınlatma yaparken, bakterilerin çoğunu ve bir zarflı virüs olan COVID-19’u 4 Log (%99,99) azaltan bir ışık kaynağıdır. Mikrobiyosidal etki gösteren HLL- Temiz ışık, “UVA, UVB, UVC, ve mavi ışık”  içermez.
Hijyenik LED Light (HLL) "Temiz Işık" teknolojisi kanıtlanmış mıdır ?

HLL-Temiz Işık;  2013-2020 yılları arasında ürün haline getirilen Temiz Işık, 2017 yılı sonuna kadar üniversitelerin ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarında; kumaş, cam, metal ve plastik yüzeylerde dezenfektanlara dirençli mikroorganizmalar üzerinde test edilmiştir.


Hijyenik LED Light (HLL) "Temiz Işık" patentli midir ?

Temiz Işık Teknolojisi patentli midir? Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi Bakanlığı ileri teknoloji üssü olan Bilişim Vadisi firması TUGSAM A.Ş. (Türkiye Güneş ve Sağlık Teknolojileri Araştırma Merkezi) tarafından fikri, endüstriyel tasarım ve faydalı model olarak OECD  ülkelerinde geçerli PATENT haklarına sahiptir.
 

HLL-Temiz ışık kullanan kurumlar var mı ?
Evet. HLL temiz ışık, 2017 yılından bu yana laboratuvarlar, kamu binaları, hastaneler, ameliyathaneler, bebek yoğun bakım üniteleri, saç ekim merkezleri, kreşler, ofisler ve gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır. Her geçen gün referans listesi değişmektedir. (Güncel referans listesi için lütfen bizimle iletişime geçiniz).

HLL Bakteri ve virüsleri nasıl öldürür?

Gün ışığının Mikrobiyosidal etkisi konusunda değişik bilimsel değerli çalışmalar mevcuttur. HLL teknolojisi 430-780 nm görünür ışık dalga boyu aralığında kaliteli LED ampullerinin frekans düzenlemesi ile herhangi bir “UV ve mavi ışık içermeden” bakteri, virüs ve mantarlar üzerine etki gösterir. HLL  COVID-19 üzerine de oldukça etkilidir. Frekans düzenlemesi yapılmış gün ışığının bakterilerde ağırlıklı olarak hidrojen peroksit oluşumunu içeren oksidatif strese bağlı olduğunu ayrıca diğer ROS(Reaktif oksijen türleri)' ların hasara katkıda bulunduğunu göstermektedir. Farklı bakteriler üzerinde, etki düzeyinin değişik olması (örneğin Gram pozitif bakteriler, Gram negatif bakterilere göre daha duyarlı) reaktif oksijen türlerinden kaynaklanan oksidatif hasara bağlı bozulan başka hedefler olduğunu da düşündürmektedir ( Ramakrishnan et al.2016, Mckenzie et al. 2016).
 

HLL , UV dalga boylarında ve mavi ışık verir mi ?
Hayır. HLL gün ışı dalga boyundadır 430 nm’nin üzerinde dalga boyları içerir bu nedenle UV ve mavi ışık içermez. UV ışınları mor bir ışık yayar ve canlılar için zararlıdır. Mikrobiyolojik etkinliği bilinse de ancak profesyoneller tarafından özel sınırlandırılmış alanlarda kullanımı uygundur. HLL temiz ışık gün ışığı aydınlatması sağlarken, hijyen sağlar ve herkes tarafından güvenle kullanılabilir.
HLL hangi mikroorganizmaları yok eder ?

HLL ampulleri tarafından yayılan gün ışığı dalga boylarındaki ışık frekans düzenlemesi ile bakteri, virüs ve mantarlar üzerine etkinlik gösterir. ROS sistemi üzerinden ortaya çıkan mikrobiyosidal etkinlik nedeni ile bir mikroorganizmanın antibiyotiklere karşı dirençli olması, etkinliğin azalmasına neden olmaz. Örneğin ışık altında Metisiline dirençli Stafilokok(MRSA) ile Metisiline duyarlı Stafilokok(MSSA) aynı süre içerisinde ölür. HLL’ nin farklı yüzeylerde Gram pozitif ve Gram negatif bakteri, virüsler ve mantarlar üzerine etkinliği bilimsel olarak gösterilmiştir. Küf mantarlarının da oluşmuş miçelyum kütlesi mekanik olarak temizlendikten sonra, HLL’ ye duyarlıdır ve üremesini inhibe eder. HLL, bütün bu fonksiyonları icra ederken, insanlar, hayvanlar ve bitkiler gibi canlı organizmalar için zararlı olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

HLL kullanımı normal temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yerini alır mı ?

HLL, mikroorganizmalara karşı aktif olarak yüzeylerde mikroorganizmaların canlı olarak barınmasına müsaade etmez.  Ancak HLL kullanımına bağlı olarak normal mekanik temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri ihmal edilemez. Bu işlemler HLL kullanımı ile koordineli olarak uygulanmalıdır. Temizlik olmayan yerde dezenfeksiyon sağlanması mümkün değildir. Ancak HLL’ nin özellikle sağlığımız ve çevre için zararlı kimyasalların tüketimini azaltacağı bir gerçektir.  

HLL kullanımı ile steril bir ortamda yaşamak doğru mu ?

HLL steril bir ortam oluşturmaz. Bir dezenfeksiyon yöntemidir. Yani çevrede patojen, enfeksiyöz mikroorganizmaları kontrol eder ve onların yoğunluğunu azaltır. Enfeksiyonların bulaş zincirini kırar ve sağlıklı ortamlarda çalışılmasına olanak tanır.

Neden UV kullanmak yerine HLL Günışığı öneriyorsunuz ?

Yakın zamana kadar antimikrobiyal ışık olarak özellikle ultraviyole UV ışığı profesyonel anlamda kullanılıyordu. UV ışık dalga boyları UV-C(), UV-B() ve UV-A() olarak özelliklerine göre sınıflanmıştır. Dezenfeksiyon için özellikle  UV-C ışığının 254 nm dalga boyu kullanılmaktadır.  UV’ nin sıcaklık, nem gibi  belirli çevresel faktörlerden etkilendiği, insanlar için kanserojen olduğu ve gözde pterjiyum, katarakt gibi sorunlar oluşturduğu, besinlerin ve malzemelerin yapısal özelliklerini bozduğu bilinmektedir. HLL bütün bu olumsuz özelliklerin dışında insan sağlığına zarar vermeden, gün ışığı dalga boylarında frekans düzenlemesi ile mikrobiyosidal etki ortaya koyar, UV içermez, benzer ürünlerden farklı olarak mavi ışık da içermez.

UV(ultraviole):

UV-C (200-280 nm/sn):  Piyasada yaygın olarak 207-222(FAR UV-C) ve 254 nm dalga boyunu kullanan lambalar mevcuttur. Kanserojen özellikleri bilinmektedir.

UV-B (280-320 nm/sn): UV-B kalıcı DNA hasarı nedeniyle kanserojen olduğunu uzun zamandır bildiğimiz UV türüdür.

UV-A (320-380 nm/sn): UV-A diş beyazlatma işlemlerinde kullanılan dalga boyudur, ancak 10 dakikadan fazla maruz kalınmamalıdır. UV-A çok uzun süreli kullanım ile dezenfeksiyon sağlayabilir. Ancak melanom kanser riski mevcuttur.

Blue Light (380-430 nm/sn): Mavi ışık olarak bilinir, sirkadyen ritimle ilişkili ve günlük kullandığımız LED TV, Bilgisayar ekranı,  telefon vb.’ de bulunması durumunda zararlı etkilerinden korunmak için özel gözlük kullanımı tavsiye edilir.

HLL İnsan ve diğer canlılar için risk oluşturur mu ?

HLL teknolojisi yalnızca gün ışığı kullanır ve TSE EN-62471-(Lambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği) ve TSE IEC TR-62778 (Işık kaynakları ve armatürlerin mavi ışık tehlike değerlendirmesi için IEC 62471 uygulaması) gibi uluslararası standartları karşılar. HLL insanlara veya hayvanlara hiçbir şekilde zararlı değildir. HLL, TSE EN-62471 standartlarına göre RG-0 (Risk Grubu 0) olarak sınıflandırılmıştır, yani canlıların varlığında sürekli kullanılabilir. HLL ışığı titreşimsiz ışık sağlar, titreşimli ışık yayan kaynaklara göre daha güvenlidir. Bilindiği üzere, titreşimli ışık insan algılamasa bile nörolojik yan etkilere neden olabilir.

HLL'nin yaşam alanlarında kullanımı için özel önlemler almak gerekir mi ?

Normal LED lamba ile aydınlatmada nasıl davranıyorsanız o şekilde devam edilebilir. Yani işlem esnasında kapı, pencere kapatmak, ya da odayı boşaltmak gerekmez. Işığın kullanılması ile birlikte mikroorganizmalarda porfirinlerin uyarılması sonucu kontrolsüz metabolik reaksiyonlar başlar. Bir saat gibi bir sürede, bakterinin hücresel yapısının oksidasyonu süreci ile birlikte geri dönüşü olmayan hasar ve hücre ölümü gerçekleşir.Bakteriyi etkisiz hale getiren HLL  insan,canlı dna'sına zarar vermediği için ekstra bir önlem gerektirmez.

HLL'a karşı bateriyel direnç gelişir mi ?

Bakterilerde genetik mutasyonlar vb. sistemler ile antibiyotiklere karşı direnç gelişmektedir. Hem direnç genleri hem de Biyofilm oluşumu ile dirençli hale gelen bakterilerde HLL kullanımı özel önem taşır. Zira HLL teknolojisi hem Biyofilm üzerine etkilidir hem de etki mekanizmasının antibiyotik ve dezenfektanlardan farklı olması sebebiyle dirençli bakterilere de etkilidir. HLL’ ye karşı bakterilerde, bilinen herhangi bir direnç mekanizması yoktur. Kullanım süresince direnç gelişimi de beklenmez.

Biyofilm: Birbirine ve/veya bulundukları yüzeye yapıştıkları bir mikroorganizma kümesidir. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı proteinler ve polisakkaritlerden oluşan bir polimerik bir maddenin içine gömülüdürler ve korunmuşlardır. Biyofilm oluşumu bakterileri, antibiyotik ve dezenfektan etkisinden korur.

HLL bizler için iyi olan mikroorganizmalara zarar vermez mi ?

HLL’ nin mikrobiyal yükü azalttığı ve bir dezenfeksiyon sağladığı yukarıda anlatılmıştır. Bu nedenle alanlarımızda tüm mikroorganizmaları tamamen yok etmesi beklenemez. Bakteri ya da virüs yükünün azalması enfeksiyon kontrolü ve salgınların önlenmesi için yeterlidir. Floramızda bulunan bizimle birlikte yaşayan bakterilere de bu nedenle HLL’ nin zarar vermesi düşünülemez.  Flora bakterileri çoğu vücut kavitelerinde, büyük bir kısmı da bağırsaklardadır. Ayrıca bu bakterilerin, patojen türlere göre daha az duyarlı olduğu bilinmektedir. Kaybolan mikroorganizmaların yeri derin dokulardaki kaynak tarafından doldurulur. COVID-19 salgın döneminde çok yoğun el dezenfektanı kullanılmasına karşın, ellerimizde kısa sürede ölen bakterilerin yerine alt dokulardan hemen yenilerinin gelmesi buna güzel bir örnek oluşturmaktadır.

HLL tıbbi cihaz kategorisinde bir cihaz mıdır?

Hayır. Geleneksel bir aydınlatma sistemine kurulacak, evde veya klinik bir ortamda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. 

HLL, akredite ve onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılan testler temelinde verilen çok sayıda etkinlik sertifikasına sahiptir.


HLL-Temiz ışık için kullanılan ampulün özellikleri nelerdir ?

HLL ürünleri piyasada bulunan LED ampuller gibi E27 ampul bağlantısına sahiptir, evlerde kullanılan ampullerin yerine herhangi bir adaptör gerektirmeden direk takılabilir. HLL IP20 belgesine sahiptir.  Kullanıma sunulmuş,  “9, 12 ve 15”  Watt’ lık ampuller ve özel armatürler mevcuttur.  Ampuller bir floresan ampulün yarısı, normal ampulün yaklaşık %10’u kadar enerji harcar, bu nedenle hem sağlıklı hem de ekonomik bir aydınlanma sağlar. Elektromanyetik radyasyon yönünden ise floresanlara göre 1:20 oranda daha az titreşim yaydığı kanıtlanmış olup, mevcut armatürler arasında en zararsız olan sistemdir. 9 Watt’ lık bir ampul yaklaşık 10 m2’ lik bir alanda antimikrobiyal etki sağlar. Mevcut HLL ürünleri gün ışığı (4000-5000 Kelvin) ve soğuk beyaz (5500-6500 Kelvin ) alternatifleri ile kullanıma sunulmuşlardır. Renk farkı antimikrobiyal ve aydınlatma açısından farklılık göstermez. Diğer ışık renklerinde ürünler de zamanla kullanıma sunulacaktır. HLL- temiz ışık armatürleri, voltaj oynamalarına dayanıklı yapıdadır, armatür dimer özellikte ve 7.000-50.000 saat ömür garantilidir.

Kelvin: Aydınlatma sektöründe renk sıcaklığı, beyaz rengin tonlarını sınıflandırmak için kullanılır. Kelvin birimiyle birlikte kullanılan bu değer küçüldükçe ışık rengi turuncuya doğru gider, büyüdükçe maviye yaklaşır. Aydınlatma sektöründe renk sıcaklığı, beyaz rengin tonlarını sınıflandırmak için kullanılır. Kelvin (K) birimiyle birlikte kullanılan bu değer küçüldükçe ışık rengi turuncuya doğru gider, büyüdükçe maviye yaklaşır(2500-6500 K). Sıcak renkler dinlendirici etkilere sahipken, soğuk renkler konsantrasyonun artırılmasına yardımcı olduğu kabul edilir.

IP Kodu (International Protection Code): Elektrikle çalışan aletlerin dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirlemek için, Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Aydınlatma armatürlerinde sızdırmazlık standardı olarak da bilinir.

HLL doğru kullanımı nasıl olmalıdır ?

HLL- temiz ışık armatürünün aydınlatma için kullanımı sırasında eş zamanlı olarak, dezenfeksiyon işlemi de gerçekleşir. Dezenfeksiyon işlemi için, mümkün olan en iyi kapsama alanını sağlamak için, her zaman tavana, yeterli yükseklikte ve ışık kaynağı aşağı bakacak şekilde monte edilmesi önerilir. HLL- temiz ışık, ışık frekanslarının ulaştığı yerlerde dezenfeksiyon yapar, ışığın açısı ve mesafe bir ölçüde etkiler, ancak dış kısımda cam vb. bariyerler engellemez, kısaca ışık bir noktaya gidiyorsa o noktada açı ve mesafe durumuna göre bir dezenfeksiyon gerçekleşir. Bunun önemli bir kanıtı LED ampulün dışında da opak bir cam vb. mevcut olmasıdır.

HLL-Temiz ışığı hastanelerde hastane enfeksiyonlarını önlemeye katkı sağlayabilir mi ?

Evet.

Hastanelerde hastane enfeksiyonları önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır ve tıbbi hata olarak kabul edilmektedir. Hastane enfeksiyonlarını önlemek için yapılan mücadelede en önemli iki parametre, el hijyeni ve yer yüzey dezenfeksiyonudur. Enfeksiyon zincirinde el hijyeni özel önem taşır, hasta yatağı, etejer, hasta dosyası vb. alanlara dokunma ile diğer hastalara buralardan alınan dirençli patojenlerin eller ile taşındığı bilinmektedir. El hijyeni bu zinciri kırmak için birincil olsa da, yüzeylerde yapılan dezenfeksiyon, tek bir temas ile bozulur. HLL- temiz ışık ile dezenfeksiyonunun sürekliliğinin sağlanmasına büyük katkı verilecektir. Ayrıca dirençli mikroorganzimalar HLL- temiz ışığa karşı direnç gösteremezler. Bu durum enfeksiyonların kontrolüne büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca özellikle yoğun bakım gibi alanlarda, hastanın 2-3 saat alandan uzaklaştırılarak yapılabilen “terminal dezenfeksiyon”  işlem ihtiyacını da ortadan kaldırabilecektir. Bu konuda yapılacak çalışmalar, hastane enfeksiyonlarının kontrolü için bilgi birikimine ve yeni protokollere ışık tutacaktır. 
 

 

G-MMK6YS4JYZ G-MMK6YS4JYZ