Teknik Terimler

Işık Akısı: Işık kaynağından yayılan insan gözünün algıladığı ışık gücünün ölçüsüdür. Işık kaynağından yayılan toplam akı miktarını ifade eder.
Birimi “lümen (lm)” ; Sembolü “φ”

Işık Şiddeti: Işık kaynağının belirli bir doğrultuda yaydığı ışık akısı miktarıdır. Işık yeğinliği olarak da adlandırılır. Armatürlerin ve noktasal ışık kaynaklarının ışık şiddetinin ölçüsüdür.
Birimi “kandela (cd)” ; Sembolü “I”

Aydınlık Düzeyi: Bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılan birim yüzeye düşen ışık akısı miktarıdır. Aydınlık şiddetinin bir ölçüsüdür. İllüminans olarak da adlandırılır.
Birimi “lüks – lm/m2 (lx)” Sembolü “E”

Parıltı: Bir ışık kaynağının belirli bir doğrultuda yaydığı birim alan içerisindeki ışık şiddeti miktarıdır.Bir yüzeyin aydınlık yoğunluğunun ölçüsüdür. Lüminans veya ışıklılık olarak da adlandırılır.
Birimi “kandela bölü metrekare (cd/m2)” ; Sembolü “L”

Işıksal Verim: Bir lambadan yayımlanan ışık akısının harcadığı güce bölünmesi ile elde edilen değerdir. Kullanılan elektrik gücünün, hangi ekonomik düzeyde ışığa dönüştüğünün ölçüsüdür. Etkinlik faktörü olarak da adlandırılır.

Birimi “lümen bölü watt (lm/W)” Sembolü “η”

Renk sıcaklığı: Bir ışık kaynağının rengini kaynak ile aynı baskın frekansta ışıma yapan kara cismin sıcaklığına dayanarak tarif etme yöntemidir. Işık rengi, renk sıcaklığı ile tarif edilmektedir. Renk sıcaklığı arttıkça ışığın rengi gün ışığına yaklaşır.
Birimi “Kelvin (K)” ; Sembolü “Tc”

Renksel geriverim: Işık kaynakları ile yapılan aydınlatmada, cisimlerin gerçekte (gün ışığında) sahip olduğu renkler ile ışık kaynağı altında göründükleri renkler arasındaki farkın ölçüsüdür. Renksel geriverim arttıkça renk algılama hassasiyeti artar. Renksel geriverim endeksi 100 olan ışık kaynağı tüm renkleri referans ışık kaynağı altındaki gibi optimal gösterir.
Sembolü “Ra (CRI)”

Watt:Uluslararası Birimler sistemi (SI) bünyesinde güç birimi olarak dünya çapında kabul edilmiş bir enerji birimidir. Buharlı treni bulan ve enerji dünyasına önemli katkıları bulunan James Watt tarafından bulunmuş bir sembol olarak da öne çıkıyor. Bu doğrultuda Joule/Saniye şeklinde ifade edildiğini dile getirmek mümkün. Cümle açısından ele alındığı zaman ise karşılık olarak; birim zamanda üretilen ve tüketilen enerji miktarı şeklinde ifade etmek mümkündür.
Sembolü" (w) ".
G-MMK6YS4JYZ G-MMK6YS4JYZ